Afgevaardigen voor de Algemene Vergadering

 

De algemene vergadering bestaat uit de afgevaardigden, die uit een deels door leden van de Provinciale Afdelingen worden gekozen.

Iedere Provinciale Afdeling heeft de volgende afgevaardigden:

 

De voorzitter van de Afdeling Zuid Holland + een ander bestuurslid (aangewezen door het bestuur van de Afdeling Zuid Holland)

Wim van Dijk Joop Lieder
Oostdijk 31a Krekelveen 649
3255 AT Oude Tonge 3205 RD Spijkenisse
0187 643647 06 22581037
email: Wim van Dijk email Joop Lieder

Twee personen die door en uit de leden van de Afdeling Zuid Holland zijn gekozen.

foto
Henk Tismeer Menno Mackay
Walmolenerf 50 Schielands Hoge Zeedijk 69
2807 DG Gouda 2802 RC Gouda
06 24670053 06 22145731
email: Henk Tismeer email: Menno Mackay

Ieder jaar treedt er 1 gekozen AV lid af, maar kan zich herkiesbaar stellen volgens onderstaand rooster.

JAAR NAAM JAAR NAAM
2008 Henk Tismeer 2007 Robbie de Jong
2010 Henk Tismeer 2009 Robbie de Jong
2012 Henk Tismeer 2011 Robbie de Jong
2014 Henk Tismeer 2013 Robbie de Jong
2016 Henk Tismeer 2015 Robbie de Jong
2018 Henk Tismeer 2017 Menno Mackay
2020 Henk Tismeer 2019 Menno Mackay
2022 Henk Tismeer 2021 Menno Mackay
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010. Yvon Schultz
Zuid-Holland