Commissie Reglementen & Procedures

 

In augustus 1992 heeft het Provinciale Afdelingsbestuur van Zuid Holland een commissie Reglementen & Procedures ingesteld.

Deze commissie heeft tot doel om adviserend en begeleidend te zijn voor ieder VDH-lid en/of organisatie binnen de Afdeling die daar om verzoekt. Binnen de VDH hebben we te maken met allelei reglementen, richtlijnen, voorwaarden, procedures en regelingen etc. van de VDH in het algemeen en Kringgroepen in het bijzonder.

Deze reglementen en procedures, inclusief statuten en huishoudelijke reglementen van de VDH en Kringgroepen zijn samengevat in een zogenoemde Vademecum. Dit vademecum is in het bezit van elk Kringgroep secretariaat. Om te voorkomen dat er door verkeerd handelen problemen ontstaan bij geschillen of te volgen procedures, waardoor men bij de VDH Commissie van Beroep ten aanzien van een beslissing of procedure in beroep kan gaan, kan ieder VDH-lid of Kringgroepbestuur uit de Afdeling bij deze Commissie advies inwinnen.

Dit advies kan telefonisch, doch het liefst per email worden ingewonnen:

Voorzitter van de Commissie R & P Lid Commissie R & P
Wim van Dijk Henk Tismeer
Oostdijk 31a Walmolenerg 50
3255 AT Oude Tonge 2807 DG Gouda
0187 643647 06 24670053
email email

LET OP, het advies van de Commissie R & P betreft uitsluitend te volgen procedures en dus niet inhoudelijk bij problemen of geschillen

 

                                                  

 

 

 

 

Copyright © 2010. Yvon Schultz
Zuid-Holland