Dit is de pagina van de jaarverslagen

 

Klik op de onderstaande categorie van uw keuze om er direct naartoe te springen

 

De onderstaande (concept) jaarverslagen worden op de afdelingsvergadering van de afdeling Zuid-Holland op 22 maart 2010 behandeld

 

 Klik op de onderstaande categorie van uw keuze.

Vergadering 22 maart 2010 Update datum
Agenda voorjaarsvergadering (vernieuwd) 17 maart 2010
Notulen najaarsvergadering 16-11-2009 11 maart 2010
Jaarverslag secretaris 2009 11 maart 2010
Jaarverslag commissaris africhting 2009 11 maart 2010
Jaarverslag commissaris kynologie 2009 (vernieuwd) 17 maart 2010
Jaarverslag behendigheid 2009 11 maart 2010
Verslag kascontrole commissie 2009 -
Vernieuwde begroting 2010 28 februari 2010
Voorwoord - Balans - Resultatenrekening - Financieel 09 maart 2010

Ingekomen stukken:

- Voorstel certificering en keurmerk
- Statuten wijziging Commissie van Beroep

11 maart 2010

Geachte leden,
wij verzoeken u vriendelijk eventuele wijzigingen in de notulen of jaarverslagen zoals naam fouten en punten totalen o.i.d. al voor de vergadering aan het PB door te geven tot uiterlijk 19 maart, zodat dit al gewijzigd kan worden en dit niet zoveel tijd in beslag neemt tijdens de vergadering. Voor de 22e maart zullen de aangepaste stukken weer op de website staan.

Lia Lijffijt

Update datum