25 November 2010

Gaarne Uw aandacht voor het volgende:

Aan de hondensporters van de Provincie Zuid-Holland,

BELANGRIJKE MEDEDELING

Door ziekte kan onze Commissaris Africhting Dirk de Groot zijn functie tijdelijk niet waarnemen.
Het PB heeft voor deze periode als vervanger Fleuris Veth bereid gevonden de africhtingszaken
te behartigen. Vanaf nu dus graag Fleuris benaderen voor alle zaken die met africhting te maken hebben
dus ook de Examen aanvragen naar Fleuris sturen!

Het PB wil Fleuris bedanken voor zijn inzet in deze en Dirk heel veel beterschap wensen.

Sportgroeten,

Yvon Schultz (webmaster ZH)