Kynologische Ringtraining

Kynologische Ringtraining

Bij enkele Kringgroepen in Zuid-Holland is op speciale avonden ringtraining. Gezamenlijk worden er inspanningen verricht om honden zo goed mogelijk te trainen, zodat men niet onvoorbereid op een jonge hondendag, clubmatch, tentoonstelling of fokgeschikheidskeuring komt. Zowel geleider/voorbrenger als hond weten dan wat hen te wachten staat bij de diverse kynologische evenementen.

De Kringgroepen die daar speciale avonden voor hebben zijn:

Kringgroep U.D.H.V., Kringgroep Rijnmond, Kringgroep Westland, Kringgroep Gouda en Kringgroep Ridderkerk.

De Kringgroep die de Provinciale ringtraining gaat verzorgen in 2012 is Kringgroep Ridderkerk. Deze zal de 1ste donderdag van de maand zijn. Gedacht wordt om daarmee te starten, is in Maart 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010. Yvon Schultz
Zuid-Holland