Mededeling van het PB ZH

Aan alle aangesloten leden van de Raad van Beheer

Geacht bestuur, secretariaat,

In de vorige edities van Raadar informeerden wij u al over de aanpassing van de invoereisen voor pups. Vanaf 29 december 2014 moet elke hond die Nederland binnenkomt, dus ook een pup, een geldige rabiësenting hebben. Deze vaccinatie mag worden toegediend op een leeftijd van 12 weken en geldt als beschermend drie weken na toediening. De pup is dan dus minstens vijftien weken oud en mag dan pas Nederland in. Deze verordening is vanuit de Europese Unie opgezet en geldt inmiddels voor veel landen in de Europese Unie zoals België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Denemarken, Zweden en Malta. De maatregel is met name genomen om insleep van rabiës te voorkomen.

De Raad van Beheer ziet het belang van de nieuwe regeling in het kader van de bescherming van Nederland tegen de invoer van rabiës. Daarnaast is de verwachting dat deze regel, mits goed gehandhaafd, een positief effect zal hebben op het tegengaan van de grootschalige import van pups uit de rest van Europa. Nederland staat  bekend als een belangrijk afzet en doorvoerland voor de import van pups uit Oost Europa. Ca. 90.000 pups per jaar vinden via de handel een nieuwe baas in Nederland.

Wel vraagt deze regel meer inspanningen van de fokker, zowel in het buitenland als in Nederland, op het gebied van socialisatie van de pups.  Door de verschuiving van verantwoordelijkheid van de socialisatie van pupkoper naar fokker, kan deze regeling mogelijk negatieve invloed op de socialisatie van de jonge honden hebben. De extra drempel die dit betekent voor het importeren en exporteren van rashondenpups en de beperkingen voor een mogelijke verbreding van de fokbasis ziet de Raad van Beheer als zeer onwenselijk.

De Raad van Beheer is daarom bezig een reactie voor te bereiden richting het  ministerie van EZ en de Europese Unie. Tevens hebben wij het punt afgelopen maand binnen het overleg van de FCI breeding commission besproken.  De Raad van Beheer wil weten of er vanuit de FCI en vanuit de diverse buitenlandse kennel clubs mogelijkheden zijn om voor rashondenpups met FCI stamboom uitzonderingen op de EU verordening mogelijk te maken. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Raad van Beheer

Ingeborg de Wolf, directeur
Rony Doedijns, kynologisch directeur

……………………………………………………………….
Raad van Beheer  - houden van honden

www.houdenvanhonden.nl

 

 

*******************************************************************************************
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
De informatie in het e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verspreiding en/of publicatie en/of verstrekking aan derden zonder toestemming van verzender is niet toegestaan.

*******************************************************************************************

The Dutch Kennel Club 'Raad van Beheer' does not guarantee the correct transmission of the e-mail, nor for any delay in its receipt.
The information in the e-mail message is intended solely for the addressee. Distribution and / or publication and / or distribution to third parties without the consent of the sender is not allowed.

*******************************************************************************************

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010. Yvon Schultz
Zuid-Holland