Mededeling van het PB ZH

Beste schare van VDH vrijwilligers,
 
Het is de bedoeling, zo heeft de drukkerij ons toegezegd, dat het januarinummer vóór of op 4 januari bij u in de bus valt.
 
En we willen zeker van deze gelegenheid gebruik maken om u alvast een fijne jaarwisseling en een gezond en gelukkig Nieuwjaar te wensen. Dat we er gezamenlijk maar weer mooie en interessante nummers van mogen maken.
 
Om u alvast op weg te helpen, bijgaand het redactie productieschema voor 2012. En misschien kunt u dit productieschema ook doorzetten naar uw kringgroepen cq op de provinciale website plaatsen. Het is maar een suggestie.
 
Vriendelijke groet ook namens Marian Servaas
 
Wim Severijnen
VDH redactie

Download produktieschema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010. Yvon Schultz
Zuid-Holland