Nieuws uit de Provincie

Provinciaal Africhtings Kampioenschap 2019

In samenwerking met het Provinciaal bestuur van Zuid Holland zal er weer een PAK  georganiseerd worden in 2019. De locatie is nog niet bekend.

Dit kampioenschap zal plaatsen vinden op 13 en 14 April.

Dogs on Ice bij Phoenix  2019

Op de derde zondag in februari organiseert VDH Kgr. Phoenix i.s.m het PB van Zuid Holland/ Utrecht een onofficiële  wedstrijd voor geleiders welke op een leuke manier willen kennismaken met het wedstrijd “gevoel”. De gedachten hierachter is om een wedstrijd toegankelijker te maken voor meer geleiders.

Tijdens de “Dogs on Ice” koppelwedstrijd zal men met z’n tweeën een wedstrijdteam vormen op de afdelingen A, B, of C. Hierbij kan men denken aan ene geleider op afdeling A en een op afdeling C. Of allebei op afdeling B, of een op afdeling B en een op afdeling C, Er zijn diverse combinaties mogelijk.

De wedstrijd zal niet vermeld worden in het rashondenlogboek, maar zal wel gekeurd worden door officiële keurmeesters en in de afdeling C door officiële pakwerkers.

Deelnemers mogen meedoen op het IPO certificaat welke op naam van de hond staat. Voor honden welke VZH op naam hebben staan mogen meedoen op het IPO 1 certificaat niveau, De “Dogs on Ice” koppelwedstrijd is voor alle werkhondenrassen.

De Clubmatch bij Westland in 2019  

De Provinciale clubmatch zal gehouden worden bij kringgroep Westland op zondag 19 mei.

Provinciaal Behendigheids kampioenschap bij de UDHV 2019

Het Provinciaal Behendigheids kampioenschap zal op zondag 30 juni gehouden worden bij kringgroep UDHV.

FGK bij kringgroep Gouda e.o. 2019

Er zal ook in 2019 weer een FGK gehouden worden bij kringgroep Gouda e.o. en wel op 7 december.