Nieuws uit de Provincie

Dogs on Ice 16 februari 2020

Op zondag 16 februari 2020 gaat kringgroep de Randstad de onofficiële wedstrijd  ‘Dogs on Ice’ organiseren.

Klik hier voor meer informatie


PAK 2020 bij kringgroep Rotterdam


Aanmeldingsformulier Fokgeschiktheidskeuringd

Klik hier voor het aanmeldingsformulier Fokgeschiktheidskeuring.


Stukken ALV 11 november 2019

Agenda najaarsvergadering 2019

Begroting 2020

Notulen ALV 8 april 2019


NIAK/NIBK 2020

Het HB heeft de organisatie van het NIAK/NIBK toegewezen aan het PB Zuid-Holland/ Utrecht. Wij willen samen met de ondersteuning van kringgroepleden hier een groot succes van maken.

Het evenement zal gehouden worden bij de voetbalvereniging Geinoord in Nieuwegein

Het adres is Parkhout 1, dit ligt in het schitterende park Oudegein.

Inmiddels hebben wij drie hoofdsponsors gevonden t.w.: Euro Joe, Cavom en C. Rossen Plaatsnijbedrijf, hier zijn wij bijzonder gelukkig mee.

    


Agenda:

  • 16 februari 2020 Dogs on Ice bij kringgroep de Randstad
  • 18 en 19 april 2020 PAK bij kringgroep Rotterdam