Kynologie training


Kynologische Ringtraining
Bij enkele Kringgroepen in Zuid-Holland is op speciale avonden ringtraining.

Bij Kringgroep Westland in de Lier word er vanuit de Provincie op maandagavond een gezamenlijke ringtraining georganiseerd. Vanaf 20 januari 2020 zal er weer gestart worden.

Gezamenlijk worden er inspanningen verricht om honden zo goed mogelijk te trainen, zodat men niet onvoorbereid op een jonge hondendag, clubmatch, tentoonstelling of fokgeschikheidskeuring komt.

Zowel geleider/voorbrenger als hond weten dan wat hen te wachten staat bij de diverse kynologische evenementen.

Indien u wilt meedoen bent u welkom op de avond, denk wel dat het handig is om even contact op te nemen met Dhr. R. den Exter Telnr.: 06-51325516