Activiteiten

Onze activiteiten

PAK Provinciale Africhtingskampioenschap Zuid Holland/Utrecht

Kringgroep de Randstad opganiseert in samenwerking met het Provinciaal bestuur van Zuid Holland het PAK van 2018.

Dit kampioenschap zal plaatsvinden op 21 en 22 April.

Keurmeesters zijn, A: Siem Kwak, B: Ruud van Eck en C: Willem Spies.

De pakwerkers zijn Nigel de Jong (kort IPO 3) Ruben van der Wouden (Lang IPO 3) en Catharina de Leeuw IPO 1 en 2 en res IPO3)

De intrainingsdag is op zondag 15 April waarna de loting zal plaatsvinden.

Wilt u extra langskomen om even te trainen (wel eigen pakwerker meenemen) dan kunt u contact opnemen met Wim van Dijk (06-20522351).