Fokgeschikheidskeuring

FGK Kringgroep Gouda 

Op zaterdag 28 november a.s. organiseert Kringgroep Gouda e.o. onder verantwoording van het Provinciaal bestuur van Zuid-Holland/Utrecht de laatste Fokgeschiktheidskeuring van het jaar 2020.
Keurmeester is de heer Peter Nefs en het pakwerk wordt verzorgd door Nigel de Jonge.
Intrainen met de pakwerker is mogelijk op zondag 22 november aanvang 10.00 uur, tot 12.00 uur.

Voor meer informatie en het inschrijfformulier kunt u terecht op de website van Kringgroep Gouda:
Kringgroep Gouda

Inschrijfformulier FGK 2020
Omdat dit formulier is overgenomen, gelieve dit formulier na invullen opslaan en per e-mail door mailen naar het secretariaat van KG Gouda. 


 

Fokgeschikheidskeuring (FGK)
Om een uniforme fokkerij van Duitse Herdershonden te bevorderen en in het bijzonder ter verheffing van de fokkerij van gebruikshonden worden Duitse Herdershonden gekeurd op fokgeschiktheid. Dit is om aan de keurfok te voldoen binnen de Rasvereniging een vereiste voordat u besluit om een nest te fokken.

Doel van de Keuring.
De honden moeten op de dag van de keuring beschikken over een erkend africhtingskenteken (SchH, IPO of KNVP certificaat), een UV/AD diploma en een gunstige röntgenuitslag (minimaal “A” noch zugelassen of HD±) of enig ander officieel door de F.C.I. erkende gunstige uitslag betreffende het HD onderzoek. De 80 punten in afd. C is eveneens een voorwaarde voor deelneming en toelating op een fokgeschikheidskeuring (FGK) en de africhtings keurmeester moet wel een SV-keurmeester of een FCI-keurmeester zijn.*
Op het inschrijfformulier moet de röntgenuitslag volledig ingevuld zijn. Verder moet een kwalificatiekaart aanwezig zijn van een V.D.H. (of buitenlandse zustervereniging) clubmatch waarbij men minimaal de kwalificatie “Goed” heeft gekregen. Deze kwalificatie dient behaald te zijn onder een door de V.D.H. erkende en volgens de Raad van Beheer bevoegde keurmeester van Duitse Herdershonden. Een kwalificatie, behaald op een kynologenclubmatch etc. is niet geldig. Vanaf 1 maart 2003 is ook de behaalde kwalificatie op een CAC/CACIB tentoonstelling niet meer geldig als toelatingseis voor de fokgeschiktheidskeuring. Buitenlandse honden moeten in het bezit zijn van een toestemming van hun vereniging. Honden in Nederlands bezit moeten op de dag van de keuring staan ingeschreven in het N.H.S.B. Bij herkeuring moet het keurbewijs van de eerste keuring worden meegezonden.

Let op
*Voor een eventuele aankeuring in het buitenland behoren  IPO1, UV en de clubmatch kwalificatie van een door de SV erkende keurmeester te zijn.