ALV PB Zuid Holland


Begroting 2021:

PB ZHU Begroting 2021


Najaarsvergadering Provincie 

De provinciale vergadering op maandag 9 november 2020 bij kringgroep Gouda gaat NIET door.  Dit in verband met het corona-virus.

———————————————————————-

Onderstaand vind u de stukken van de afdeling Zuid-Holland Utrecht 2019.
indien vragen over de stukken kunt u deze schriftelijk indienen bij het secretariaat.

FGK reglement definitieve concept versie 2021

agenda najaarsvergadering 2020

Notulen ALV PB 11 nov. 2019

Jaarverslag secretaris 2019

Jaarverslag behendigheid 2019

Jaarverslag africhting 2019

Jaarverslag Kynologie 2019

Balans PB-jaaroverzicht 2019

Financieel jaaroverzicht 2019


Agenda najaarsvergadering 2019

Begroting 2020

Notulen ALV 8 april 2019


Agenda voorjaarsvergadering 2019

Jaarverslag secretaris 2018

PB jaaroverzicht 2018 dd 18-3-2019

Balans 2018 dd 18-3-2019

Jaarverslag africhting 2018

Jaarverslag behendigheid 2018

Jaarverslag kynologie 2018

Notulen ALV 5 november 2018