ALV PB Zuid Holland

Voorjaarsvergadering Provincie 

De provinciale vergadering op maandag 12 april 2021 word digitaal gehouden.
Om u hiervoor aan te melden kunt u een e-mail doen naar djolienknoop@hotmail.com.
Een aantal dagen voor de vergadering krijgt u een link om deel te nemen aan de vergadering.


Onderstaand vind u de stukken van de afdeling Zuid-Holland Utrecht 2020.
indien vragen over de stukken kunt u deze schriftelijk indienen bij het secretariaat.

agenda voorjaarsvergadering 2021

LAATSTE Notulen ALV PB 11 nov. 2019

secretaris 2020

Africhting 2020

Behendigheid 2020

Kynologie 2020

PB ZHU Begroting 2021

PBZHU FIN JAARVERSLAG 2020


PB ZHU Begroting 2021


Onderstaand vind u de stukken van de afdeling Zuid-Holland Utrecht 2019.
indien vragen over de stukken kunt u deze schriftelijk indienen bij het secretariaat.

FGK reglement definitieve concept versie 2021

agenda najaarsvergadering 2020

Notulen ALV PB 11 nov. 2019

Jaarverslag secretaris 2019

Jaarverslag behendigheid 2019

Jaarverslag africhting 2019

Jaarverslag Kynologie 2019

Balans PB-jaaroverzicht 2019

Financieel jaaroverzicht 2019


Agenda najaarsvergadering 2019

Begroting 2020

Notulen ALV 8 april 2019


Agenda voorjaarsvergadering 2019

Jaarverslag secretaris 2018

PB jaaroverzicht 2018 dd 18-3-2019

Balans 2018 dd 18-3-2019

Jaarverslag africhting 2018

Jaarverslag behendigheid 2018

Jaarverslag kynologie 2018

Notulen ALV 5 november 2018