ALV PB Zuid Holland

ATTENTIE!!

IN VERBAND MET HET CORONA-VIRUS GAAT DE PROVINCIALE LEDEN VERGADERING  VAN 6 APRIL 2020 OP KRINGGROEP GOUDA NIET DOOR!

Nieuwe datum wordt indien mogelijk z.s.m. bekend gemaakt.


Onderstaand vind u de stukken van de afdeling Zuid-Holland Utrecht 2019.
indien vragen over de stukken kunt u deze schriftelijk indienen bij het secretariaat.

Notulen ALV PB 11 nov. 2019

Agenda voorjaarsvergadering 2020

Jaarverslag secretaris 2019

Jaarverslag behendigheid 2019

Jaarverslag africhting 2019

Jaarverslag Kynologie 2019

Balans PB-jaaroverzicht 2019

Financieel jaaroverzicht 2019

 


Agenda najaarsvergadering 2019

Begroting 2020

Notulen ALV 8 april 2019


Agenda voorjaarsvergadering 2019

Jaarverslag secretaris 2018

PB jaaroverzicht 2018 dd 18-3-2019

Balans 2018 dd 18-3-2019

Jaarverslag africhting 2018

Jaarverslag behendigheid 2018

Jaarverslag kynologie 2018

Notulen ALV 5 november 2018